خدمات

تیزر تلویزیونی

سابقه پرگار در تولید تیزر های خود نشانی از پیشتاز بودن این مجموعه دارد. گروه تولید آگهی های تلویزیونی تاکنون افتخاراتی چون حضور در جشنواره تبلیغات نیویورک را برای مجموعه و ایران رقم زده است. این گروه با همکاری هنرمندان حرف های م یتواند تیزرهای کیفیت اید هآل را به نمایش بگذارد.


  • تولید و ساخت تیزر تلویزیونی
  • ساخت برنامه تلویزیونی
  • ساخت تیزر تلویزیونی
  • ساخت تیزر رادیویی
  • ساخت موسیقی و اجرای نریشن
  • تدوین
  • CG موشن گرافیک و اجرایفرم تماس

نام خود را وارد نمایید.
ایمیل خود را وارد نمایید.
شماره تماس خود را وارد نمایید.