خدمات

تحقیقات بازار

ارزنده، قابل اعتماد، سنتی، به روز، پویا، باکلاس، مسئول اجتماعی، سالم، مهربان، لذت بخش و... از عنوان هایی است که برای نام برند در طول زمان ایجاد می شود. شکل گیری این تداعیات به جای خالی آن در بازار بستگی است. پرگار با تحقیق عمیق از نیاز بازار، تست و بازخورد در دوره های کوتاه مدت ارزش برند را روشن می کند.

  • برگزاری گروه کانونی
  • برگزاری مصاحبه عمیق
  • برگزاری بلایند تست
  • مارکت ویزیت
  • توزیع و تحلیل پرسشنامه
  • مخاطب شناسی و تعیین رفتار مصرف کننده
  • تعیین جایگاه برند با تحقیق بازارفرم تماس

نام خود را وارد نمایید.
ایمیل خود را وارد نمایید.
شماره تماس خود را وارد نمایید.