خدمات

رسانه محیطی

گستردگی فضای تبلیغات محیطی پرگار را م یتوان از معرفی تابلو در نقاط مختلف و منحصر به فرد در تهران، کلا نشهرها و جاد هها شناخت. نداشتن محدودیت در این فضای تبلیغاتی دلیلی است تا مشتری بتواند لوکشین اید ه آل را انتخاب کند.

  • استراتژی و جایگاه یابی بیلبورد، استرابورد
  • چاپ، نصب و اکران بیلبورد، استرابورد، بدنه قطار و اتوبوس
  • چاپ، نصب و اکران کیوبرد (کیوسک فروش مطبوعات)
  • چاپ و نصب هنگر، دنگلر، وابلر، استیکر، شلف تاکر، بانتینگ، ویندو فریز
  • اکران در تلویزیون شهری، تاکسی بورد
  • پایش و گزارش اکران رسانهفرم تماس

نام خود را وارد نمایید.
ایمیل خود را وارد نمایید.
شماره تماس خود را وارد نمایید.