خدمات

تبلیغات مستقیم

پرگار تمرکز بر ارتباط عمیق با مخاطب دارد و رویکرد آن براساس نتیجه است واحد BTL شامل مدیریت اصولی پروژه، آموزش منابع انسانی، مدیریت BTL عوامل کلیدی واحد هزینه، مدیریت زمان و اجرای پروژه با کیفیت و گزارش مدیریتی آنلاین است.

  • رودشو
  • فروش شخصی
  • بازارپردازی
  • بازاریابی سیار و بازاریابی پارتیزانی
  • برگزاری ایونت در سراسر کشور
  • سمپلینگ درون فروشگاه ها و مراکز تجاری در سراسر کشور
  • سمپلینگ و ون برندد در نقاط مختلف کشور
  • برگزاری مسابقات
  • غرفه سازی و حضور در نمایشگاه
  • اجرای کمپین مسئولیت اجتماعیفرم تماس

نام خود را وارد نمایید.
ایمیل خود را وارد نمایید.
شماره تماس خود را وارد نمایید.